program Tlumočnictví ČZJ

Tlumočnictví českého znakového jazyka

(kód: 75-33-N/02)

Veletrh o možnostech pomaturitního studia:

Dny otevřených dveří a Dny otevřených okýnek

Dny otevřených dveří
15. 2. 2024 a 14. 3. 2024, vždy od 10:00
 – návštěva školy, náhledy do výuky, diskuze se studenty

 Základní informace o programu

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma vzdělání: denní
 • Začátek studia: září 2024
  Termíny pro podání přihlášky pro šk. rok 2024/2025:
 • pro 1. kolo do 23. května 2024
 • pro 2. kolo do 6. června 2024
 • pro 3. kolo do 14. června 2024
 • pro 4. kolo do 22. srpna 2024
 • pro 5. kolo do 15. září 2024
 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 28

Uchazeči o studium, kteří budou požadovat uznání předmětů vyučujících český znakový jazyk nebo některých dalších předmětů, budou pozváni k ověřujícímu testování. Pokud bude prokázána jejich znalost daného tématu nebo určitá úroveň českého znakového jazyka, bude jejich rozvrh v daném ročníku upraven a předměty uznány. Jednotlivé případy se budou posuzovat individuálně.

Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon povolání tlumočníka českého znakového jazyka.

Uplatnění absolventa

 • Tlumočník českého znakového jazyka
  • Ve školách a školských zařízeních (na specializovaných i běžných školách)
  • Tlumočení ve všech běžných životních situací sluchově postižených osob, které zajistí bezbariérovou komunikaci s majoritní společností (lékař, státní správa, jednání v bance aj.)
  • Účast v pracovních týmech pro překlad (tvorba výukových materiálů, slovníků, překlad webových stránek aj.)
 • Asistent pedagoga při výuce žáků preferujících při komunikaci ČZJ

Podmínky přijetí ke studiu

 • úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou
 • osobnostní předpoklady, motivace, komunikační schopnosti, zdravotní způsobilost
 • patřičná úroveň všeobecných znalostí
 • základní orientace v komunitě Neslyšících a jejich kultuře
 • základní orientace v problematice zprostředkování komunikace
  s většinovou společností pro neslyšící uživatele českého znakového jazyka

Zahájení studia není podmíněno znalostí českého znakového jazyka. Podmínkou pro přijetí do programu jsou však fyzické a psychické předpoklady studenta pro naučení se a zvládnutí tohoto vizuálně motorického jazyka.

Pro více informací přejděte na stránku Přijímací řízení.