program Tlumočnictví ČZJ

Tlumočnictví českého znakového jazyka

(kód: 75-33-N/02)

Dny otevřených dveří a Dny otevřených okýnek

12. ledna 2023, 18:00 – 19.00 hodin
Den otevřených okýnek – online spojení se školou, setkání se studenty
Informace pro připojení ke Google Meet
Odkaz na videohovor: https://meet.google.com/prt-zyis-mgy
Nebo vytočte: ‪(US) +1 347-754-4073‬ PIN: ‪762 053 656‬#

24. 1. – 26. 1. 2023 Gaudeamus Praha

Zveme vás na setkání s vyučujícími, absolventy i studenty programu Tlumočnictví ČZJ na veletrhu Gaudeamus v Praze. Stavte se zeptat na všechno, co vás o studiu zajímá. Těšíme se na vás na stánku č. 14!

23. února 2023, 10:00

Den otevřených dveří – návštěva školy, náhledy do výuky, diskuze se studenty

23. března 2023, 18:00

Den otevřených okýnek – online spojení se školou, setkání se studenty

 Základní informace o programu

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma vzdělání: denní
 • Začátek studia: září 2022
 • Přihlášky 1. kolo: do 15. května 2023
 • Přihlášky 2. kolo: do 29. května 2023
 • Přihlášky 3. kolo: do 19. června 2023
 • Přihlášky 4. kolo: do 24. srpna 2023
 • Přihlášky 5. kolo: do 15. září 2023
 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 28

Uchazeči o studium, kteří budou požadovat uznání předmětů vyučujících český znakový jazyk nebo některých dalších předmětů, budou pozváni k ověřujícímu testování. Pokud bude prokázána jejich znalost daného tématu nebo určitá úroveň českého znakového jazyka, bude jejich rozvrh v daném ročníku upraven a předměty uznány. Jednotlivé případy se budou posuzovat individuálně.

Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon povolání tlumočníka českého znakového jazyka.

Uplatnění absolventa

 • Tlumočník českého znakového jazyka
  • Ve školách a školských zařízeních (na specializovaných i běžných školách)
  • Tlumočení ve všech běžných životních situací sluchově postižených osob, které zajistí bezbariérovou komunikaci s majoritní společností (lékař, státní správa, jednání v bance aj.)
  • Účast v pracovních týmech pro překlad (tvorba výukových materiálů, slovníků, překlad webových stránek aj.)
 • Asistent pedagoga při výuce žáků preferujících při komunikaci ČZJ

Podmínky přijetí ke studiu

 • úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou
 • osobnostní předpoklady, motivace, komunikační schopnosti, zdravotní způsobilost
 • patřičná úroveň všeobecných znalostí
 • základní orientace v komunitě Neslyšících a jejich kultuře
 • základní orientace v problematice zprostředkování komunikace
  s většinovou společností pro neslyšící uživatele českého znakového jazyka

Zahájení studia není podmíněno znalostí českého znakového jazyka. Podmínkou pro přijetí do programu jsou však fyzické a psychické předpoklady studenta pro naučení se a zvládnutí tohoto vizuálně motorického jazyka.

Pro více informací přejděte na stránku Přijímací řízení.