Tlumočnický tým: Anna Linhartová

Anna Linhartová

anna.linhartova@neslhk.com

Pracovní zkušenosti

  • 2022–doposud: tlumočník v organizaci Centrum tlumočnických služeb, Hradec Králové
  • 2021–doposud: tlumočník na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
  • 2021–2022: tlumočník v integraci

Vzdělání

  • 2018–2021: program Tlumočnictví českého znakového jazyka na Vyšší odborné škole v Hradci Králové
  • 2014–2018: bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, studium ukončené na vlastní žádost
  • 2018: účast na mezinárodní konferenci Evropských studentů tlumočnictví znakového jazyka (ESOSLI) v Kodani
  • 2016: účast na mezinárodní konferenci Evropských studentů tlumočnictví znakového jazyka (ESOSLI) v Helsinkách