Umělecký truhlář a řezbář

Umělecký truhlář a řezbář

Kód oboru: 82-51-H/02

  • Obor pro chlapce i dívky
  • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
  • Žáci jsou přijímáni na základě ústního pohovoru ke zvolenému oboru a na základě výsledků dosažených na základní škole.

V oboru si žáci osvojí řemeslné zpracování dřeva řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Naučí se zdobit řezbářské výrobky kovem a používat povrchové úpravy voskováním, lakováním a leštěním. Budou umět zhotovovat dárkové a upomínkové předměty a individuální uměleckořemeslné řezbářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle vlastních či převzatých výtvarných návrhů. Naučí se provádět jak moderní řezbářské práce, tak i práce při opravách slohového nábytku a historických dveří a oken. Dokáží rozpoznávat podle znaků uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy modelování a kresby ornamentu a figury. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu (výuční list umožňuje získání živnostenského listu). Absolventi jsou připraveni na práci samostatného řezbáře. Na naší škole mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vysvědčení.