Nábytkářská a dřevařská výroba

Nábytkářská a dřevařská výroba

Kód oboru: 33-42-L/51
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného zvládnutí přijímacího řízení.
Studijní obor dřevařská a nábytkářská výroba je nástavbovým studiem pro absolventy oborů zpracování dřeva (výuční list).

Obor připravuje žáky pro technické činnosti v oblasti dřevařské druhovýroby nábytku. Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru a umožňuje svým obsahem rozvíjet osvojené vědomosti dalším studiem na vysoké škole a v praxi. Obor je orientován především na progresivní konstrukce, technologie a výrobní zařízení a rozšiřuje také vědomosti a schopnosti v oblasti organizace, řízení a provozního hospodaření ve výrobě. Učivo odborných předmětů navazuje na obsah odborných vyučovacích předmětů zařazených do učebních plánů učebních oborů.

Ve školním roce 2024/2025 tento obor nebude otevřen.