Podnikání

Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51
Studium je zakončeno maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení.
Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného zvládnutí přijímacího řízení.

Studijní obor podnikání je nástavbovým studiem pro absolventy, kteří budou mít ukončené vzdělání k 1. 9. t. r.  v jakémkoliv tříletém oboru vzdělání s výučním listem na speciálních školách pro sluchově postižené, nebo byli integrováni v běžných školách.

Z hlediska zdravotní způsobilosti je obor Podnikání bez zdravotního omezení. Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.