Tlumočnický tým: Lucie Tužová

Lucie Tužová

lucie.tuzova@neslhk.com

Pracovní zkušenosti

 • 2019–doposud: vyučující tlumočnických předmětů na VOŠ, Hradec Králové, obor Tlumočnictví českého znakového jazyka
 • 2018–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum tlumočnických služeb, Hradec Králové
 • 2017–doposud: tlumočení jako OSVČ v různých oblastech (vzdělávací, veřejná, komunitní, zahraniční z AJ)
 • 2016–doposud: tlumočnice na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
 • 2017–2018: tlumočnice v organizaci Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 • leden 2017–prosinec 2017: členka Rady České komory tlumočníků znakového jazyka
 • 2015–2017: online tlumočnice pro organizaci Tichý svět, o.p.s.
 • září 2014–únor 2015: tlumočnice na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Vzdělání

 • 2016–doposud: studentka Vyšší odborné školy v Hradci Králové program Tlumočnictví českého znakového jazyka
 • bývalá studentka oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK; studium přerušeno po splněném 3. ročníku
 • 2017–2020: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
 • 2018: Seminář zahraničního lektora Arkady Belozovského o týmovém tlumočení
 • 2017: Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka v Toulouse
 • 2017: Seminář zahraniční lektorky, profesorky na oboru Znakový jazyk a tlumočnictví na univerzitě v Trondheimu v Norsku, Anny-Leny Nilsson
 • 2015: Praktická cvičení pro tlumočníky znakového jazyka II., ČKTZJ
 • 2012–2015: Kurz českého znakového jazyka (2.–7. modul), Pevnost