Tlumočnický tým: Lucie Tužová

Lucie Tužová

Pracovní zkušenosti

 • 2016–doposud: tlumočnice VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
 • 2018–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum tlumočnických služeb, Hradec Králové
 • 2017–2018: tlumočnice v organizaci Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 • leden 2017–prosinec 2017: členka Rady České komory tlumočníků znakového jazyka
 • 2015–2017: online tlumočnice pro organizaci Tichý svět, o.p.s.
 • září 2014–únor 2015: tlumočnice na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Vzdělání

 • 2016–doposud: studentka Vyšší odborné školy v Hradci Králové program Tlumočnictví českého znakového jazyka
 • bývalá studentka bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK
 • 2020: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
 • 2019: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
 • 2018: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
 • 2018: seminář zahraničního lektora Arkady Belozovského o týmovém tlumočení
 • 2017: Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka v Toulouse
 • 2017: seminář zahraniční lektorky, profesorky na oboru Znakový jazyk a tlumočnictví na univerzitě v Trondheimu v Norsku, ANNY-LENY NILSSON
 • 2017: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost