Tlumočnický tým: Lucie Tužová

Lucie Tužová

vedoucí týmu
kontakt: lucie.tuzova@neslhk.com

Pracovní zkušenosti:

  • 2016 – doposud: tlumočnice na SŠ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
  • leden 2017 – prosinec 2017: členka Rady České komory tlumočníků znakového jazyka
  • 2017 – doposud: tlumočnice v organizaci Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
  • 2015 – 2017: online tlumočnice pro organizaci Tichý svět, o.p.s.
  • září 2014 – únor 2015: tlumočnice na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Vzdělání:

  • 2016–doposud: studentka Vyšší odborné školy v Hradci Králové program Tlumočnictví českého znakového jazyka
  • bývalá studentka bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK
  • 2017: Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka v Toulouse
  • 2017: seminář zahraniční lektorky, profesorky na oboru Znakový jazyk a tlumočnictví na univerzitě v Trondheimu v Norsku, ANNY-LENY NILSSON
  • 2017: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost