Tlumočnický tým: Věra Beranová

Věra Beranová

vera.beranova@neslhk.com

Pracovní zkušenosti

  • 2021–doposud: vedoucí koordinátor tlumočníků na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
  • 2021–doposud: vedoucí odborné praxe VOŠ Hradec Králové, obor tlumočnictví českého znakového jazyka
  • 2018–doposud: vedoucí sociální služby Centra tlumočnických služeb 
  • 2012–2018: pracovní konzultant v organizaci Tichý svět, o. p. s.

Vzdělání

  • 2018: Seminář zahraničního lektora Arkady Belozovského o týmovém tlumočení 
  • 2012–doposud: pravidelné vzdělávání pro pracovníky v sociální službách
  • 2003–2008: Střední pedagogická škola v Hradci Králové