Základní škola

ZŠ logopedická

zajišťuje třídy pro žáky s logopedickými vadami a třídy pro žáky se specifickými poruchami učení.
Podrobnější informace naleznete zde.

Základní škola pro děti s vadami sluchu

Na základní škole pro děti s vadami sluchu v Hradci Králové vzděláváme žáky neslyšící, nedoslýchavé a také žáky s kochleárním implantátem. Podrobnější informace naleznete zde.