Dokumenty školy

Školní jídelna

Informace platné od 1. 2. 2023

Informace a přihláška ke školnímu stravování 
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Ceník stravného
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Vnitřní řád školní jídelny
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Odhlášení ze stravování
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Informace platné do 31. 1. 2023

Informace a přihláška ke školnímu stravování 
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Vnitřní řád školní jídelny
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Ceník stravného
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Odhlášení ze stravování
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formuláře

Přihláška k ubytování – MŠ 
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Žádost o přijetí žáka do ZŠ
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Žádost o příjetí do MŠ logopedické
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Žádost o příjetí do MŠ pro sluchově postižené
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Dotazník dítěte do MŠ
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Žádost o uvolnění žáka z výuky
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Žádost o přerušení studia 
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva (2012)
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

ICT plán

Protože ICT plán naší školy obsahuje mnoho důvěrných informací o škole a jejím vybavení, je k nahlédnutí u vedení školy. Děkujeme za pochopení.

Ostatní dokumenty

Zákon č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Oznámení o volbě krajského koordinátora logopedické péče v Královéhradeckém kraji
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Školská rada – členové
(dokument ke stažení ve formátu PDF)