Informace pro rodiče

Provoz internátu bude zahájen 1. 9. 2020.

V tento den od 16:10 hod. proběhne setkání všech ubytovaných dětí, školení BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana), budou představeni noví žáci a členové týmu vychovatelů.

Žáci se seznámí s Vnitřním řádem internátu.

Přihláška ke stravování ve školní jídelně a informace pro platbu za ubytování na internátě jsou umístěny v sekci

DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

________________________________________________________________________________

V rámci uvolňování  opatření COVID 19 je internát v provozu od 11.5.2020. 

Ubytování žáků se provádí po předchozí telefonní domluvě na čísle  +420 702 215 958.

Rodiče žáků si stravování zajišťují sami na:

1) www.strava.cz    číslo jídelny 3225,

uživatelské jméno prijmeni.jmeno (bez háčků a čárek), heslo bylo přiděleno ve ŠJ

2) anebo  na telefonním čísle +420 777 725 340 – do 12.00 na další den,

uveďte jméno a přihlašované dny E-mail odhlasky@neslhk.com, uveďte jméno a přihlašované dny.

________________________________________________________________________________

Koronavirus – informace

V této věci prosíme o případné použití a zveřejnění celostátně platného letáku  „Příloha Co dělat – Koronavirus. pdf“ (s doplněnými kontakty pro náš kraj) po Vaší linii.

________________________________________________________________________________

Otázky a odpovědi

V této části zveřejňujeme odpovědi na požadavky, žádosti a dotazy vás rodičů nebo žáků. Odpovědi si vyhrazujeme zveřejňovat, protože mohou zajímat i ostatní rodiče nebo žáky.

Mgr. Svitlana Cihlová, vedoucí vychovatel

Jak nás kontaktovat?
Máte na výběr! Můžete nás kontaktovat přes:
Email: svitlana.cihlova@neslhk.com
mobil: +420 702 215 958