Informace

Dočasné přerušení činnosti internátu (včetně večerních příjezdů).

PO 27. 9. 2021 – ředitelské volno

ÚT 28. 9. 2021 – Den české státnosti

Internát obnoví provoz ve středu 29. 9. 2021 ve 12:55.  

_____________________________________________________________

Internát obnoví provoz ve středu 1. 9. 2021 

Ubytování dle pokojů a seznámení s vychovateli proběhne 1. září 2021 od 13.00 do 14:00 hod. V 16:10 hod téhož dne se uskuteční školení BOZP, PO a seznámení žáků s vnitřním řadem internátu.