Informace pro rodiče

Internát pracuje v běžném režimu včetně nedělních příjezdů.

Studenti SŠ a SOU mohou využít nedělní příjezdy od 25. 4.

________________________________________________________________________________

Internát obnoví běžný provoz 12. 4.

V neděli 11. 4. internát uzavřen.

________________________________________________________________________________

Klikněte k zobrazení – Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021.

________________________________________________________________________________

Klikněte k zobrazení – Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách.

________________________________________________________________________________

Klikněte k zobrazení – Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

________________________________________________________________________________

Internát opět obnoví svůj běžný provoz v neděli 3. 1. 2021.

Kolektiv internátu přeje všem dětem a rodičům klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce.

________________________________________________________________________________

Klikněte k zobrazení – Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 

________________________________________________________________________________

Klikněte k zobrazení – Opatření PES pro oblast školství.

________________________________________________________________________________

Internát pracuje v běžném režimu včetně nedělních příjezdů.

________________________________________________________________________________

Internát je otevřen pro žáky naší školy od 18. 11. 2020.

________________________________________________________________________________

Na základě nařízení vlády ze dne 30. 10. 2020., s platností od 2. 11. 2020., přechází naše škola na model distančního vzdělávání.

Mateřské školy jsou stále v provozu.

Internát je otevřen pouze pro žáky mateřské školy.

________________________________________________________________________________

Doporučení pro rodiče a užitečné odkazy

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru:

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

________________________________________________________________________________

Prázdniny 26. 10. – 30. 10. 2020

________________________________________________________________________________

Provoz internátu zahájen 1. 9. 2020.

V tento den od 16:10 hod. proběhlo setkání všech ubytovaných dětí, školení BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana), byli představeni noví žáci a členové týmu vychovatelů.

Žáci se seznámili s Vnitřním řádem internátu.

Přihláška ke stravování ve školní jídelně a informace pro platbu za ubytování na internátě jsou umístěny v sekci

DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

________________________________________________________________________________

Jídelna a zajištění stravného

Ubytování žáků se provádí po předchozí telefonní domluvě na čísle  +420 702 215 958.

Rodiče žáků si stravování zajišťují sami na:

1) www.strava.cz    číslo jídelny 3225,

uživatelské jméno prijmeni.jmeno (bez háčků a čárek), heslo bylo přiděleno ve ŠJ

2) anebo  na telefonním čísle +420 777 725 340 – do 12.00 na další den,

uveďte jméno a přihlašované dny E-mail odhlasky@neslhk.com, uveďte jméno a přihlašované dny.

Provoz školních jídelen od 14.10. 2020

________________________________________________________________________________

Koronavirus – informace

V této věci prosíme o případné použití a zveřejnění celostátně platného letáku  „Příloha Co dělat – Koronavirus. pdf“ (s doplněnými kontakty pro náš kraj) po Vaší linii.

________________________________________________________________________________

Otázky a odpovědi

V této části zveřejňujeme odpovědi na požadavky, žádosti a dotazy vás rodičů nebo žáků. Odpovědi si vyhrazujeme zveřejňovat, protože mohou zajímat i ostatní rodiče nebo žáky.

Mgr. Svitlana Cihlová, vedoucí vychovatel

Jak nás kontaktovat?
Máte na výběr! Můžete nás kontaktovat přes:
Email: svitlana.cihlova@neslhk.com
mobil: +420 702 215 958