Truhlář

Truhlář

Kód oboru: 33-56-H/01
Obor pro chlapce i dívky
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
Žáci jsou přijímáni na základě ústního pohovoru ke zvolenému oboru a na základě výsledků dosažených na základní škole.

 

V oboru truhlář se žáci seznámí s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Naučí se zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí a dílců. Osvojí si technologie výroby a montáž nábytku skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků, seznámí se s výrobou nábytkových systémů a zařízení bytových interiérů a veřejných místností. Budou umět číst jednoduché výrobní výkresy a schémata. Absolventi ovládají i úpravu a seřízení výrobních zařízení.

Absolventi se jsou připraveni na práci samostatného truhláře, truhláře ve výrobních závodech. Na naší škole mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vysvědčení.