Divadlo beze slov

Logotyp – Divadlo beze slov,,Divadlo beze slov“ staví mosty mezi slyšícími a neslyšícími, aniž by bylo zapotřebí slov. Lze ho považovat za metodu neformálního vzdělávání. Jeho prostřednictvím se neslyšící děti učí zvládat životní situace, se kterými se budou ve slyšící společnosti dnes a denně setkávat.

Divadlo beze slov

Divadlo formou realizace pocitů a snů za pomoci píle, schopností a možností dětí staví svoji jedinečnost vedle jedinečnosti druhých. Přináší nečekané zážitky. Neslyšící dokáží svým tělem říct za několik minut více, než kdokoli jiný slovy za dvě hodiny. Divák téměř nepozná, kdy tančí slyšící a kdy neslyšící.

Divadlo beze slov

Soubor pracuje s pohybovými technikami i s individuálním charakterem každého dítěte, herce. Ve výsledku společné práce má prostor invence všech zúčastněných. Přáním vedení souboru i herců je, aby si lidé vzájemně rozuměli, chápali se a poznávali, a to třeba formou pantomimy.

Divadlo beze slov

Divadlo vytváří nádhernou mozaiku budoucího soužití všech se všemi. Je to obrovský potenciál ve formě metody neformálního vzdělávání, kdy herci mají příležitost trénovat si při nácviku i při představení týmovou spolupráci. Jedná se o proinkluzivní aktivitu, jejímž výsledkem je, že z neslyšících dětí vyrůstají odpovědní a nebojácní lidé za předpokladu, že si budou věřit.

Divadlo beze slov

Až nebudete vědět, kam za kulturou, co s volným časem, případně kde si odpočinout a pobavit, zajděte se na představení podívat. Nebudete rozhodně litovat!

Umělecká vedoucí: Eva Kuršová

Kontakt pro zájemce o představení: +420 724 079 761