2. kolo přijímacího řízení na Střední školu

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do všech oborů Střední školy.

Termín přijímacího řízení: 6. června 2019

Přihlášky je potřeba do školy doručit do 29. 5. 2019.

 

Spolu s přihláškou je potřeba dodat doporučení ke vzdělávání vydané školským poradenským zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.