4. kolo přijímacího řízení na Střední školu

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do všech oborů Střední školy.

Termín přijímacího řízení: 29. srpna 2019

Přihlášky je potřeba do školy doručit do 21. 8. 2019.

 

Spolu s přihláškou je potřeba dodat doporučení ke vzdělávání vydané školským poradenským zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.