POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO VOŠ, SŠ, ZŠ A MŠ ŠTEFÁNIKOVA

V rámci projektu dojde k pořízení nízkoemisního automobilu na alternativní paliva splňující emisní limit max. 95g CO2/km pro poskytovatele sociální služby tlumočnictví. Pořízením automobilu bude zajištěna větší mobilita tlumočníků a efektivnější terénní nabídka této služby klientům se sluchovým postižením. Realizací tohoto projektu se v případě zhoršené epidemiologické situace zvýší dostupnost služby a mobilita tlumočníků Českého znakového jazyka v kontextu epidemiologických hrozeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.