2. kolo přijímacího řízení na Střední školu

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na Střední školu,
do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (počet volných míst 10) 

Termín přijímací zkoušky:

15. 6. 2023

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

Upozorňujeme, že součástí přihlášky ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (na formuláři přihlášky) a dále doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) obsahující potvrzení, že uchazeč je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, a doporučuje se jeho vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 školského zákona.