Ve středu dne 14. září 2016 pořádala DKC NOMIA dětský den na hřišti mezi ulicemi E. Beneše a Na Potoce. Této akce jsme se účastnili s dětmi z MŠ a ZŠ, které bydlí na internátě a v bytě Jablíčko 1 a Jablíčko 2.

Děti se na toto odpoledne velmi těšily, protože na této akci si mohli zasoutěžit, vyrábět různé předměty a malovat chodníkovými křídami. Po těchto aktivitách a soutěžích následovala ukázka výcviku psů. Na závěr si děti opékaly párek.

Počasí bylo velmi příjemné, svítilo sluníčko a děti se s nadšením zapojily do všech nabízených aktivit. Bylo to pro ně odpoledne, na které budou jistě dlouho vzpomínat.