První školní den

Troufáme si tvrdit, že děti s jejich rodiči neměli ze začátku školy nikdy takovou radost. A ta byla ve tvářích všech, kteří se sešli v úterý 1. září v prostorách krčku, vidět. Vedoucí internátu všechny přítomné slavnostně přivítala. Zvlášť představila nové tváře z řad žáků i čerstvé posily vychovatelského sboru. Dalším bodem programu navazovalo školení žáků v oblasti požární ochrany a celkové bezpečnosti. Žáci byli rovněž poučeni o vnitřním řádu internátu a pravidlech správného chování. K tomu nám posloužila názorná prezentace a poutavý výklad, který simultánně převáděly do ZJ naše báječné kolegyně z tlumočnického týmu. Žáci se poté s nově nabytými informacemi přesunuli na samotný internát, kde se ve společnosti skupinového vychovatele blíže seznamovali a připravovali na další školní den. S trochou ohleduplnosti a dodržováním základních pravidel se nám bude na internátu dobře bydlet. Přejme si, aby nám úsměvy, byť zakryté rouškou, vydržely na tvářích po celý rok.