Čarodějnice

Konec dubna je vskutku kouzelný čas. K zimě se otáčíme zády a s otevřenou náručí vítáme jaro. Stejný postoj také zaujímá celý internát. Společně se shromažďujeme kolem ohně, symbolu bezpečí, jistoty a s jeho pálením bojujeme proti všemu zlému.

Češi mají 30. duben spojen s pálením čarodějnic. Jedna z nich byla obřadně upálena i na hranici vedle internátu ve čtvrtek 29.4.
Pozn. redakce: vychovatelky zůstaly ušetřeny. Mnozí z přítomných byli oděni v tematických kostýmech, někteří tančili kolem ohně a skoro všichni pojedli buřta (nabízelo se však i vegetariánské Menu2). Nechyběla
ani sladká tečka. To vše v doprovodu živé hudby z produkce ikonické internátní kapely. Zájemci o sportovní vyžití
si mohli vyzkoušet chůzi po slackline, jezdilo se na nových bicyklech
a koloběžkách, došlo i na přetah lanem. Přísně zakázán byl však skok
přes doutnající jámu – tento zvyk zvyšující plodnost se neslučuje s vnitřním řádem internátu. Dohled držela zkušená požární hlídka. 

Dík ale patří všem zapojeným do příprav i průběhu akce. Věřme, že nás čeká jen to dobré a to zlé lehlo popelem. A plamínky v očích ať nevyhasnou.