Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova


reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957

Popis
Předmětem projektu je nástavba na stávající objekt MŠ, přístavba schodiště s výtahem (bezbariérový vstup pro osoby s tělesným postižením), rekonstrukce sociálního zařízení objektu MŠ a pořízení vybavení nově vzniklých odborných pracoven. Přístavba bude sloužit pro realizaci činností Centra komplexní odborné podpory klientů se sluchovým postižením a celým rodinám. Jedná se o realizaci Rané péče, činnosti Speciálně pedagogického centra a Metodické podpory školám.

Cíle
Cílem projektu je nástavba na stávající objekt mateřské školy, přístavba schodiště s výtahem, rekonstrukce sociálního zařízení objektu mateřské školy a pořízení vybavení nově vzniklých odborných pracoven. Přístavba bude sloužit pro realizaci činností Centra komplexní odborné podpory klientů se sluchovým postižením a celým rodinám.

Výsledky
Realizací projektu bude vytvořeno nové moderní pracoviště včetně vyspělých informačních technologií, zlepší se multioborová provázanost a komplexnost odborných služeb, čímž vzroste kvalita jejich poskytování a dostupnost pro primární klienty a další uživatele. Dojde ke zvýšení povědomí o problematice sluchového postižení v regionu.
Realizací projektu bude vybudováno zázemí v podobě 3. NP na současnou dvoupodlažní budovu školky včetně zajištění bezbariérového přístupu do těchto prostor formou výtahu. Zázemí bude současně vybaveno nezbytným nábytkem a elektronikou.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.