Český rozhlas Vltava: Vnitřní světla zapnuta. Radiodokument

Český rozhlas, Vltava, 2. 5. 2019

Dokumentární průzkum jedinečného charakteru dvou audiosfér – škol, v nichž se učí buď děti nebo mládež se zrakovým a sluchovým postižením. Zatímco v prvním případě je sluchový vjem zesílen a vše je vnímáno především prostřednictvím sluchu, s nímž jsou spojeny částečně i vyučované profese, v druhém je zrak a gesto hlavním zdrojem komunikace.

Ačkoliv lidé s poruchou nebo úplnou ztrátou sluchu komunikují znakovým jazykem, neznamená to, že existuje tichá komunikace. Stejně tak neexistuje komunikace bez silné exprese, síly a vnitřního zvuku, rytmu a melodie. I ústa zcela neslyšících hovoří, jejich tělo v prostoru mluví, celý svět zní, má rytmus, svoji melodii, barvu, mocnost výrazu.

Tato dokumentární kompozice je o zraku a sluchu, o komunikaci, ztrátě, jež vlastně není ztrátou, ale spíše jinou možností a kvalitou. Je právě o těchto kvalitách vyostřenosti dalších smyslů a vnímání světa, je sondou do nezvykle silných zvukových prostředí škol se svými jedinečnými způsoby výuky a lidmi (nejen pedagogy, ale i nápomocným tlumočníkem do znakového jazyka Jindřichem Marešem) či aparáty nebo i stroji, které výuce napomáhají. Je i krajinou, jejíž profil a členění určují sny, dovednosti, specifické hry a sporty, obrovská imaginace. Také se v ní volně pohybují školní creepypasty, malé a velké domy, letecké simulátory nebo pohyb pod vodou, specifický rytmus jazyka, těla, gest. Nečekaný sestup do pater jiného způsobu, jak „číst“ svět a problém, jak zvukem zobrazit to, co je za zvukem či mimo zvuk samotný se ukázal být nejen prostorem pro rozhlasovou práci nosným, ale hlavně nezvykle atraktivním i v podobě dramaturgické a kompoziční výzvy i otázek, jak tyto dvě radikálně mezní a odlišné sféry vůbec zaznamenat. Vnitřní světla zapnuta – kompozice o jiných hierarchiích smyslů, specifických podobách výuky, ale také hudebně-reportážní obraz lidí ochotných k překonání možných překážek.

Vnitřní světla zapnuta. Průzkum dvou audiosfér, škol pro zrakově a sluchové postižené děti | Vltava. Český rozhlas Vltava [online]. Copyright © 1997 [cit. 03.05.2019]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/vnitrni-svetla-zapnuta-pruzkum-dvou-audiosfer-skol-pro-zrakove-a-sluchove-7908105