ČT: Studium pro překladatele znakového jazyka má první absolventy

Česká televize [online], 29. 6. 2019

S koncem školního roku udělali tečku za studiem také první absolventi tříletého oboru tlumočnictví českého znakového jazyka. Jako jediná v republice ho vyučuje vyšší odborná škola v Hradci Králové.

Z pětadvaceti studentů dokončilo obor sedm. Teď posílí tlumočníky, kterých je v Česku třicetkrát méně než ve vyspělých zemích. Lidí s vadami sluchu v zemi přitom žije tři čtvrtě milionu. Přesto musela krajská škola výuku oboru dlouho a složitě prosazovat.

Tlumočníkům českého znakového jazyka se nikdo nevěnoval. Byly tu nějaké dobrovolné spolky, všichni to dělali s nadšením, avšak nemělo to určitou úroveň,

uvedla ředitelka VOŠ Hradec Králové Iva Rindová.

Mezi letošními absolventkami je i Karolína Kalendová.

Nejlepší pocit mám z toho, když rozumím a když se mi to podaří předat všechno tak srozumitelně, jak to ke mně přichází,

uvedla čerstvě vystudovaná tlumočnice znakového jazyka.

Karolína chce pomáhat sluchově postiženým na střední škole. Ví, že tlumočník znakového jazyka musí umět přeložit třeba i vyznání lásky. „Nebo jsme se například učili o tom, jak se připravit na tlumočení například na svatbě nebo na pohřbu, což samozřejmě jsou emočně vypjaté situace.“

Další z absolventek oboru, Dominika Dvořanová z Uherského Hradiště, už má jasno o svém uplatnění. „Budu pracovat pod organizací a když si mě klient objedná, tak s ním půjdu například na úřad, k lékaři a budeme řešit takové ty běžné denní potřeby,“ nastínila Dominika.

Studium oboru pokračuje i nadále. Do prvního ročníku, který začne po prázdninách, se zatím přihlásilo dvacet uchazečů.

Studium pro překladatele znakového jazyka má první absolventy — ČT24 — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 29.06.2019]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2855156-studium-pro-prekladatele-znakoveho-jazyka-ma-prvni-absolventy