Čtenářské dílny

Od listopadu školního roku 2015/16 se na naší škole rozběhl projekt Čtenářské dílny. Cílem projektu bylo motivovat naše žáky ke čtení knih. Před rozběhnutí projektu jsme byli pověřeni výběrem a nákupem vhodných knih, které by byly pro naše žáky zajímavé. Kromě zakoupení mnoha krásných beletristických publikací jsme naši knihovnu rozšířili i o velké množství moderních komiksů. Čtenářské dílny se konaly pravidelně několikrát za měsíc. Žáci si vybírali knihy podle vlastního uvážení, dostali dostatečný prostor nejen k vlastnímu čtení, ale prostor zbyl i na aktivity před čtením a po čtení. Nenásilnou formou se tak žáci učili o čteném přemýšlet a diskutovat. Projekt tak hodnotíme velmi kladně a doufáme, že probuzený zájem našich dětí o četbu jeho skončením neuhasne.