Den otevřených dveří v Lentilce

Den otevřených dveří v naší MŠ Lentilka proběhne dne:

17. března 2015 od 9 do 15 hodin.

MŠ nabízí bohatou nabídku zájmových činností. Pro děti je tu hra na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek a pěvecko-taneční kroužek. Nejstarší děti se účastní programů Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER Hradec Králové.

MŠ Lentilka pořádá různé akce: divadla, drakiádu, soutěže, den otevřených dveří, výlety dětí, karneval, školu v přírodě apod. Tyto činnosti jsou pořádány dětem pro zpestření celoročního dění v MŠ.

Mateřská škola se snaží co nejvíce spolupracovat s rodiči. Do svých každoročních aktivit řadí i velmi krásné Velikonoční a Vánoční tvoření rodičů s dětmi. Tyto společné akce pro rodiče a děti mateřská škola využívá k neformálním rozhovorům, seznámení rodičů s přirozeným prostředím školy a ke spolupráci s rodiči. Mezi příjemné posezení patří i vystoupení pro maminky.

O veškerém dění ve škole jsou rodiče informováni prostřednictvím školních nástěnek, kde se mohou dočíst o všem, co se událo, i o tom, co děti čeká v dalším měsíci.

Více informací zde…