Den Země

Přes padesát let svět slaví Den Země. Málokterý svátek je pro život náš i těch, co přijdou po nás, tak důležitý. Dne 21. 4. 2022 se konala internátní akce oslavující planetu na pozemku internítu i za jeho hranicemi. Kromě právě probíhající jarní rovnodennosti se žáci pokoušeli o co největší rovnocennost v postavení člověka a přírody. Nejprve se odhodlaní ochránci zeleně seznámili s tím, co se v lese nesbírá a dozvěděli se o nebezpečných předmětech, které na ně v lese číhají. Poté se naši po zuby vyzbrojení ekologové vydali do lesů uklízet odpadky. Pokud chceme něco změnit, měli bychom začít u sebe a následně učit ty nejmenší. Snažíme se jít příkladem. Děkujeme za účast všem nadšeným dobrovolníkům.