Divadelně vzdělávací projekt „Zítra to spustíme”

Žáci Střední školy nazkoušeli a natočili divadelní hru Václava Havla Zítra to spustíme. Díky tomuto textu jsme se zajímavým způsobem seznámili s významným mezníkem naší historie a oslavili tak 100. výročí vzniku Československa. Projekt uspořádala Knihovna Václava Havla.

Ukázka školního nastudování hry Václava Havla Zítra to spustíme.

Hra Václava Havla Zítra to spustíme je věnována Aloisi Rašínovi a dramatickým událostem noci z 27. na 28. října 1918, jež předcházely vyhlášení samostatnosti republiky. Je psána svižným, živým jazykem a její poselství je stále více než aktuální. Autor dílo napsal u příležitosti 70. výročí vzniku republiky v roce 1988.

V rámci projektu školy nazkouší hru Václava Havla Zítra to spustíme a během října 2018 ji odehrají ve své třídě/ škole/ tělocvičně/ městě. Smyslem projektu není vytvořit profesionální představení, ale seznámit se skrze text Václava Havla s významným mezníkem naší historie. Nejnápaditější školy představí své inscenace na minifestivalu v pražském Divadle v Dlouhé dne 27. listopadu 2018.

Více informací o tomto projektu se dozvíte zde: https://www.vaclavhavel.cz/cs/vzdelavani/zitra-to-spustime