Divadlo beze slov v divadle Drak

Již jako loni se v divadle Drak realizovalo představení s reprízou. Celé představení přpravili neslyšící pedagogové se svými žáky a studenty. Jednalo se o výchovná představení pro žáky základních škol, které zároveň prezentovalo důleziitost bikulturního a bilingválního prostředí ve vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Celé vystoupení moderovali neslyšící moderátoři ve spolupráci s profesionálními tlumočníky českého znakového jazyka. V rámci divadla byly předány informace o kultuře neslyšících, jejich zvycích a umění. Přítomno bylo celkem 150 slyšících žáků z běžných základních škol.

Součástí byla prodejní výstava „Znakový jazyk mezi námi“ jejíž výtěžek byl věnován na podporu bilingválního a bikulturního vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Tato výstava byla sestavena z prací našich dětí žáků studentů a pedagogů, ale také rodičů našich dětí. Rovněž přispěli umělci a výtvarníci: Alik, Radka Janů, Ondřej Marek, R. Krejčová. V rámci výstavy byly předány informace k tematice bilingválního a bikulturního vzdělávání nejen našim žákům a pedagogům, ale také veřejnosti, která se výstavy hojně účastnila. Výtěž ek bude věnován na akci, která již v září roku 2009 podpoří lepší podmínky našich dětí a pedagogů a tím i zmiňované bilingvální a bikulturní prostředí.