Divadlo Beze slov vystoupí na 16. všesokolském sletu

Divadlo Beze slov slaví v letošním roce 20 let od svého vzniku. Divadlo vzniklo pro škole VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové pro děti s vadami sluchu.

Divadelní soubor je jedinečný nejen u nás, ale v celé Evropě. I když souborem procházejí děti postupně tak, jak procházejí studiem školy, přesto si soubor drží vysokou profesionální (poloprofesionální) úroveň a je žádán na mnoha festivalech a pravidelných akcích v naší zemi.

Oslavy soubor s uměleckou vedoucí Evou Kuršovou pojal čistě pracovně. Během letošní, na akce bohaté, sezóny soubor vystoupil nejen na mnoha stálých festivalech, jako je Prima sezóna v Náchodě, Festiválek všemi vjemy ve Slatiňanech, Regiony v Městské hudební síni Hradce Králové nebo festival v Jaroměři Dětský domov, ale soubor vystoupil i na krajských sletech v rámci doprovodných programů. Vystoupení bylo mnohem, mnohem více.

Ohlédnutí za 20letou činností divadelního souboru přijel v květnu natočit i televizní štáb pro pořad Televizní klub neslyšících (TKN) a divadlu věnoval jeden samostatný díl.

Umělecká vedoucí Kuršová za vrchol letošní sezóny považuje účast souboru v bohatém doprovodném programu 16. všesokolského sletu, který vyvrcholí ve dnech 2. a 3. července v Praze.

Pro oba dva dny zvolila umělecká vedoucí taneční etudu Děti ráje, se kterou vystoupí:

v pondělí dne 2. 7. na Staroměstském náměstí v čase 14.30 až 17.00 hod. v pořadí 22. (čas cca 16. hodina)
v úterý dne 3. 7. na Malostranském náměstí v čase 14.30 až 16.30 hodin v pořadí 19. (čas cca 15.30 hodin).

Taneční etuda je choreograficky postavena na píseň Michala Davida, ve které se představí 10 účinkujících, a to jak bývalých členů souborů, tak i členů současných. Celému souboru přejeme hodně tleskajících diváků nejen na svátku všech sportovců, členů i nečlenů TJ Sokola v celé naší vlasti, ale i diváků divadelních a festivalových. A všechny neslyšící příznivce sportu zveme: přijďte podpořit neslyšící umělce jedinečného divadelního souboru u nás.

Divadlo Beze slov vystoupí na 16. všesokolském sletu | Helpnet. Helpnet – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. Copyright © 2018 Helpnet. Design by [cit. 25.06.2018]. Dostupné z: http://www.helpnet.cz/aktualne/divadlo-beze-slov-vystoupi-na-16-vsesokolskem-sletu