Dívčí sebeobrana

Existuje mnoho způsobů, jak trávit úterní večer. Pod heslem „nejlepší obrana je sebeobrana“ se naše děvčata rozhodla v této oblasti zdokonalit. Oběťmi přepadení jsou statisticky převážně ženy. Přestože naše svěřenkyně utíkat umí, ne vždy je tento postup v nouzi umožněn. Proto je vhodné mít na paměti možné přístupy a pomůcky, ke kterým se v krajním případě uchýlit. Jak jsme se přesvědčili, výborně mohou posloužit klíče, antiperspirant, nebo srolovaný časopis. Blok teorie se skládal ze základů prevence a hlavních zásad chování. Pro upevnění znalostí došlo na praktický nácvik. Jednotlivé hmaty, chvaty a techniky si děvčata zkoušela střídavě ve dvojicích. Za poutavé povídání, získané dovednosti a posílenou sebedůvěru našemu vychovateli Edovi vřele děkujeme.