Dopravní hřiště

Poslední letní den v kalendáři naše děti nezahálely. Takřka za okny internátu, kde leží dopravní hřiště, pořádala městská policie svoji akci. Toho času se Třebeš stala zřejmě nejlépe zabezpečeným místem ve městě a my jsme se tu projeli na zapůjčených koloběžkách. A když helmy, tak pro všechny. Z doprovodného programu bychom vypíchli možnost prohlédnout si kamerový vůz MP, kterému se všichni provinilci raději vyhýbají. Ve stánku BESIPu si pak návštěvníci zasoutěžili, osvojili si nové poznatky spojené s bezpečností a za odměnu odcházeli s drobnými upomínkovými předměty. Sluneční paprsky barvily naše tváře a všude vládla pohoda. Pravidla silničního provozu se dodržovala a žádná pokuta nebyla uložena. Všem organizátorům patří velký dík a uznání. Pomoc a ochrana rovněž patří mezi základní kameny našeho hodnotového systému.