Exkurze druhého ročníku do ŠPP

18. 4. jsme společně s 2.V, v rámci výuky předmětu speciální pedagogika, navštívili místní školní ŠPP ( Školní poradenské pracoviště), které je přímo v budově školy. 

Dozvěděli jsme se co je cílem ŠPP, jaké služby a komu jsou poskytovány, kdo se na pracovníky v ŠPP může obrátit a kdy, kdo je v týmu odborníků nebo třeba i právní hlediska, ze kterých pracoviště musí vycházet. Ujasnili jsme si poradenský systém na škole. 

Základem tohoto místa je vytvoření příjemné atmosféry, proto jsme i my exkurzi přizpůsobili tématu a udělali si povídání tak, aby jsme se cítili dobře.