Exkurze v galerii

První zastávkou byl specializovaný obchod s materiály na výrobu reklamy – Folie HK. Studenti si zde vybrali ze široké nabídky barev zažehlovacích folií na textil. Tento materiál jim bude sloužit v hodinách odborného výcviku k vytvoření autorského motivu na trička. Vlastní motiv si mnozí ze studentů již připravili v programu Adobe Illustrator.

Druhou a hlavní zastávkou byla Galerie moderního umění v Hradci Králové. V galerii nás čekal edukační program s výtvarnými aktivitami vedený Lindou Vidovou. Téma programu bylo seznámení se s budovou galerie, jejími architektonickými prvky a činností této instituce. Studenti se velmi aktivně zapojili do otázek, kvízů i drobných úkolů. Vedli si dobře i při rozpoznávání výtvarných slohů a jejich charakteristických prvků. Tento školní den se nesl v dobré náladě. Své znalosti a dovednosti z předmětů odborný výcvik, výtvarná výchova, technologie a dějiny umění si studenti mohli ověřit v praxi.