Festival PRO BRAVE SPACE

Co se skrývá pod tímto tajemným názvem? Není to nic jiného než workshop, kde tématem bylo duševní zdraví a wellbeing u dětí, mládeže a mladých dospělých. Doplňující témata se týkala LGBT, práce s emocemi, práce s agresí a vztekem. Aktivity byly formou workshopů u různých organizací a také formou her. Žáky nejvíce potrápily otázky týkající se sebehodnocení, kde bylo potřeba zdůraznit své silné stránky a úspěchy. Velkým objevem se staly balanční desky, na nichž si děti vyzkoušely svoji stabilitu a udržení rovnováhy. Ovšem tato aktivita se neobešla bez pádů, které vždy doprovázel velký smích ostatních přihlížejících. Počasí nám také přálo, tak se nám ani nechtělo zpět na internát.