„Find the book“

Páteční dopoledne dne 7.9. strávili studenti učiliště kuchaře, cukráře, truhláře a nástavby podnikání a dřevařské výroby na zajímavé akci „Find the book“ ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, kde všichni se seznámili s knihovnou a systémem knihovní výpůjčky.

„Find“ znamená česky „najdi“ a to byla hlavní aktivita celého programu, v němž každá skupina studentů měla vyhledávat knihy podle signatury nebo informaci na webové stránce této knihovny a pak měla vyhledávat a zapsat odpovědi na otázky do pracovního listu.

I když probíhala celá aktivita v anglickém jazyce, studenti své učitele mile překvapili. S angličtinou si totiž skvěle poradili a výsledky hledání i anglicky prezentovali svým spolužákům!

Text – Miroslava Pánková
Překlad do ČZJ – Zuzana Körberová
Fotky – Žaneta Petraturová a Miroslava Pánková