Hledání pokladu

Dne 13. 10. 2016 připravily vychovatelky pro děti MŠ a ZŠ ubytované na internátě a v bytě Jablíčko 1 a Jablíčko 2 oblíbenou akci „Hledání pokladu“. Letos byla tato akce tematicky zaměřená na socializaci a environmentální výchovu dětí. Dětem byla tato témata podána hravou formou. Při plnění jednotlivých úkolů si ověřovaly své schopnosti, jak řešit různé situace z běžného života. Za jejich snažení je samozřejmě čekala sladká odměna až na samotném konci cesty.