Hradecká škola pro neslyšící děti opět boduje, získala prestižní ocenění

Královéhradecký kraj [online], 2. 6. 2021

Vyšší odborná škola, střední škola, základní a mateřská škola Štefánikova v Hradci Králové, která vzdělává žáky se sluchovým postižením a poskytuje i sociální službu rané péče a poradenství, obdržela prestižní ocenění Excelentní organizace. Ve 20. ročníku soutěže Národní ceny České republiky získala 2. místo v programu Excelence.

Úspěch naší krajské školy, která se věnuje vzdělávání dětí s vadami sluchu, mě velmi těší. Prestižní ocenění dokazuje vynikající práci všech zaměstnanců školy. Pod vedením ředitelky Ivy Rindové, které děkuji za skvělou reprezentaci Královéhradeckého kraje, ji všichni dělají skvěle a s nadšením. Škola je svým propracovaným systémem managementu dobrým příkladem pro ostatní,

sděluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Vyšší odborná škola, střední škola, základní a mateřská škola Štefánikova z Hradce Králové jako jediná v Česku pomáhá dětem se sluchovou vadou od narození až po dospělost, poskytuje sociální službu rané péče a poradenství a vzdělává i tlumočníky českého znakového jazyka. Cenu s mezinárodním rozměrem, která je udělována v 80 zemích světa podle jednotných pravidel, získala v programu Excelence v kategorii Chytré inovace – vzdělávání – věda a výzkum. Umístila se na druhém místě.

Vždy jsme kladli důraz především na kvalitu vzdělávání a pracovali na metodice. Rozvoj dětí jsme vnímali v celé šíři, a to od rané péče pro rodiny s nejmenšími dětmi až po vzdělávání žáků a studentů a jejich kvalitní přípravu na možný start vysokoškolského studia. S tím úzce souvisí rozvoj jediné vyšší odborné školy pro vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka a poskytování tlumočnických služeb v naší zemi,

vysvětluje ředitelka Iva Rindová.

Národní ceny České republiky vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky. Letošní 20. ročník soutěže měl čtyři hlavní kategorie, a to za kvalitu v programu Excelence, za kvalitu v programu Start plus, za společenskou odpovědnost a za kvalitu v rodinném podnikání. Ceny získávají organizace z veřejného sektoru a podnikatelé, kdy nezávislí hodnotitelé posuzují jejich činnost, plnění potřeb zákazníků a klientů, efektivnost a inovace.

Udílení cen probíhalo on-line pod záštitou prezidenta České republiky, předsedy Senátu PČR, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády.

Zdroj: Hradecká škola pro neslyšící děti opět boduje, získala prestižní ocenění Královéhradecký kraj, [online]. Dostupné z: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/hradecka-skola-pro-neslysici-deti-opet-boduje–ziskala-prestizni-oceneni-328898/