Hradecká škola pro sluchově postižené je jediná v republice

20. 2. 2020

Škola pro sluchově postižené rozšíří péči o nejmenší klienty.

Když Japonci na pařížské konferenci Světové federace neslyšících loni v létě informovali o převratné novince v zemi vycházejícího slunce, kde nedávno zavedli bilingvální vzdělávání, výprava z Hradce Králové se mohla jen široce usmívat. Dvojjazyčný vzdělávací systém, kdy se děti učí souběžně v českém znakovém jazyce i v mluvené češtině, tu je už několik let.

A nejen to, hradecká Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola ve Štefánikově ulici je jediná v republice, která vzdělává tlumočníky do českého znakového jazyka. A také jedinou, kde se dětem věnují od narození až po dospělost. Kombinuje totiž sociální službu takzvané rané péče a speciální pedagogické centrum (SPC) pro vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

„Když dítě navštěvuje samostatnou ranou péči, v šesti letech rodičům řeknou na shledanou, najděte si nějaké SPC. Dítě přechází do jiného zařízení a vytrácí se kontinuita. My toto propojení jako jediní v republice zajišťujeme. Rodič chodí na jedno místo a my můžeme s dítětem pracovat od raného věku,“

popisuje ředitelka Iva Rindová. Jde o jedinou školu pro neslyšící v kraji a současně o jediné centrum rané péče v regionu, které má pobočku i v Praze a letos chystá další dvě v Brně a Českých Budějovicích. Rodiny dojíždějí za odborníky do Hradce Králové z celé republiky, většinou jednou týdně. Možnost pracovat s dětmi kontinuálně už od narození považuje ředitelka za klíčovou.

„Pokud se promarní věk do šesti let, pak je rozvoj komunikace a jazyka velmi obtížný a už nemůžeme dosáhnout výsledků, kterých dosáhneme propojenou a komplexní péčí, do níž jsou zapojení lékaři, logopedi, surdopedi a speciální pedagogové,“

upozorňuje ředitelka. Propojeni oborů ve škole funguje už třetím rokem a nese první výsledky. Dosud však lékaři a speciální pedagogové působili v provizorních podmínkách bývalé ošetřovny. Ted dostanou nové zázemí. Královéhradecký kraj za 46,6 milionu korun vybuduje ve škole Centrum komplexní podpory pro rodiny se sluchovým postižením. Vznikne nástavbou patra na budově mateřské školy. Kraj na ni získal 90procentní dotaci z programu IROP.

„Na sklonku roku jsme získali stavební povoleni, aktualizovali jsme prováděcí dokumentaci a nyní vyhlásíme veřejnou zakázku na dodavatele stavby,“

říká krajská radní pro školství Martina Berdychová.