Hradecká škola získala ocenění

Tiché zprávy [online], 2. 6 2021

Hradecká škola pro děti se sluchovým postižením se stala excelentní školou. Na jakém místě se umístila a co znamenají Národní ceny ČR?

Národní ceny ČR
Jedná se o ocenění s mezinárodním rozměrem, které je udíleno podnikatelům či organizacím z veřejného sektoru. Tento typ ocenění má u nás 20letou tradici a uděluje se v dalších 80 zemích světa. Hodnotí se podle jednotných regulí, a to na základě mezinárodního modelu excelence EFQM, což je jedna z mnoha propracovaných forem, které měří výkonnost podniku (pomocí EFQM se odhalí silné a záporné stránky podnikatelského projektu = celková kvalita a efektivita projektu). Komisi zajímá, jak daná firma nebo podnikatel naplňuje očekávání a potřeby svých zaměstnanců, klientů a zákazníků a jak se potýká s udržitelností a společenskou odpovědností.

Ocenění za rok 2020
Letos se konal 20. ročník soutěže a ceny se rozdávaly ve 4 hlavních kategoriích. Slavnostní ceremoniál proběhl v režii Ministerstva průmyslu a obchodu společně s Radou kvality České republiky. Ocenění předal vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Hradecká škola
Hradeckou školu tvoří komplex školských zařízení pro děti, žáky a studenty se sluchovým postižením – vyšší odborná škola, střední škola, základní škola a mateřská škola. Tato škola získala ocenění v Národních cenách ČR, a to konkrétně 2. místo v programu Excelence v kategorii Chytré inovace – VZDĚLÁVÁNÍ – VĚDA a VÝZKUM. Stala se excelentní školou v České republice a umístila se hned za Vysokou školou báňskou.

Zdroj: Hradecká škola získala ocenění. TICHÉ ZPRÁVY. cz [online]. Dostupné z: https://www.tichezpravy.cz/hradecka-skola-ziskala-oceneni/