Hry bez hranic

Ve čtvrtek dne 18. června 2015 se v internátě konaly soutěže nazvané „Hry bez hranic“. Přihlásilo se celkem 35 dětí. Před soutěžemi si děti zvolili kapitány a byli rozděleni do pěti skupin.

Ilustrační foto, Internát

Byly čtyři soutěže:

První soutěž – Provaz mezi dětmi (soutěže s využitím provazu)

Druhá soutěž – Voda na lžíci se přenáší na určené dráze a nalévá se do připravené nádoby

Třetí soutěž – Osoba drží lahev mezi koleny a pohybuje se na určené dráze

Čtvrtá soutěž – Krabička od sirek na nose se předává bez pomoci rukou

Všichni soutěžící byli s hrami spokojení. Jako odměnu dostali nanuky. Potom se všichni účastníci – vychovatelé a děti, společně při opékání buřtů rozloučili se školním rokem.