Informace k provozu školy od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID‑19

 

  • Pobyt zákonných zástupců (rodičů) a dalších osob ve škole je omezen, do školy tyto osoby vstupují pouze po domluvě s třídními učiteli.
  • V úterý 1. 9. 2020 je žákům/studentům vstup do školy povolen nejdříve v 7:30. V tento den bude probíhat u všech žáků/studentů při příchodu do školy kontrola zdravotního stavu (měření teploty, kašel, …).
  • V dalším období bude obdobná kontrola vykonávána u žáků základní školy vždy na začátku týdne, u ostatních žáků a studentů namátkou. Žák/student, u kterého budou při příchodu do školy zjištěny příznaky možnéhoonemocnění covid-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chutí a čichu apod.), nebude vpuštěn do školy. Žádáme rodiče, aby děti s podobnými příznaky do školy neposílali.

Pokud se příznaky onemocnění u žáka/studenta vyskytnou v průběhu vyučování nebo pobytu na internátě, dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. Současně budou informováni zákonní zástupci žáka a vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy.Zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. V těchto případech je povinností rodičů a zletilých žáků telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi/studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, že se prokáže potvrzením praktického lékaře, že tímto onemocněním trpí. V případě, že podobným onemocněním vaše dítě/student trpí, doporučujeme si takové lékařské potvrzení obstarat. Tím předejdete situaci, kdy budete ze školy opakovaně vraceni.

  • Při vstupu do školy si všichni příchozí důkladně dezinfikují ruce dezinfekcí, která je umístěna u hlavního vchodu.
  • Dostatek dezinfekce bude zajištěn i v dalších prostorách školy. Žáci/studenti budou v průběhu dne vyzýváni k dodržování hygienických pravidel (časté mytí a dezinfekce rukou, používání jednorázových kapesníků…) Všechny prostory školy (učebny, dílny, chodby…) budou pravidelně intenzivně větrány.
  • roušky nejsou ve školách povinné, doporučujeme však, aby si žáci do školy raději nosili vlastní.