Já kouřit nebudu

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 připravily paní učitelky projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování u dětí. Za pomoci příběhu se děti dozvěděly o škodlivosti kouření a alkoholu. Na pěti stanovištích děti vypracovaly různé pracovní listy, upevnily si znalosti, co je správné, co je špatné, rozlišovaly libé a nelibé vůně a chutě. Projektový den zakončila pohádka Krteček a televize, na které jsme si vysvětlili problém závislosti.