Jablkové odpoledne

Ve čtvrtek 20. 10. 2015 vychovatelé uspořádali pro žáky ubytované na internátu „Jablkové odpoledne“. Uskutečnilo se v jídelně školy. Žáci byli rozděleni do šesti družstev. Kapitány jednotlivých družstev, kterými byli cukráři nebo kuchaři, určili vychovatelé a žáci si své umístění vylosovali.

Ilustrační foto, Internát

Každé družstvo mělo „svůj stůl“, na kterém byly připravené věci pro výrobu jablkového závinu. Výrobě této jablkové pochoutky předcházela soutěž o nejdelší jablkovou slupku. Poté už každé družstvo mohlo tvořit svůj jablkový závin. Do dokončení vychovatelé a kuchaři zhodnotili jednotlivé výtvory a následovalo pečení, při něm pomáhali kuchaři.

Než se jablkové záviny upekly, žáci si zasoutěžili, např. v kousání jablka na provazu, o nejrychlejší snězení čtvrtin jablka apod. Upečené záviny vychovatelé a kuchaři opět zhodnotili.

Vítězové dostali diplomy a všichni účastníci sladkou odměnu – vlastní jablkový závin. Tato tradiční podzimní akce měla opět u žáků velký úspěch.