Jimmmy Ch. Gore

Jimmmy Ch. Gore

Dne 23. 5. 2011 navštívil naši mateřskou a základní školu Jimmy Ch. Gore (od 22. 5. do 30. 5. 2011 pobýval v rámci studijní cesty FF UK v Praze ) a předvedl metodu MVL (manipulative visual language). Je to vizuální metoda výuky anglického jazyka a ukázku předvedl s neslyšícími žáky 4. ročníku ZŠ. Fotografie z výuky mluví sami za sebe.

V rámci studijního pobytu přednášel Jimmy na FFUKv Praze na téma metodiky výuky anglického jazyka prostřednictvím MVL a zúčastnili se jich všichni pedagogové cizích jazyků z naší školy.

Neslyšící profesor Jimmy Challis Gore získal titul na Boston University v roce 1994. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny na základních a středních školách pro neslyšící. Zasedal v komisi pro tvorbu školních osnov v USA. Se slyšícím kolegou Robertem Gilliesem více než pět let spoluvytvářel metodu MVL. V současné době působí na Gallaudetově univerzitě, Washington D.C.