Jízda zručnosti

Dne 19. dubna jsme s dětmi z internátu absolvovali jízdu zručnosti na kole. Vychovatelé dětem nejprve předvedli správný způsob jízdy a vysvětlili jim pravidla. Jakmile si děti pravidla osvojily, utvořily zástup a každý si povinně nasadil přilbu. Poté děti po jednom absolvovaly jízdu zručnosti a na závěr všechny dostaly odměnu.