Karneval na internátu

Další akcí internátu byl již tradiční karneval, který se konal 25. února.


Děti vzaly strojení na karneval opravdu za své a s velkým nadšením si připravili mnoho krásných masek a parádních převleků.

Po promenádě, kde každý svou masku představil, čekal děti rozdělené do družstev soutěžní úkol. Splněné úkoly byly sladce odměněny. Každý z účastníků dostal diplom a myslíme, že všem byla odměnou také diskotéka, která následovala po večeři. Děti jistě můžou spokojeně vzpomínat na krásnou atmosféru celého večera.