Kraj vznik nové školy pro neslyšící podpořil

Tiskové centrum Královéhradeckého kraje, 30.3.2015

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje se už podruhé zabývalo tematikou zápisu nové vyšší odborné školy, která by měla za úkol vzdělávat tlumočníky českého znakového jazyka. Dnes zastupitelé odsouhlasili, že vznik nové školy podporují. Po kladném vyjádření akreditační komise nebude mít Rada kraje problém dát k zápisu nové VOŠ souhlasné stanovisko.

Nová vyšší odborná škola by měla vzniknout při současné krajské Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Hradci Králové, Štefánikově ulici. O akreditaci vzdělávacího programu tlumočník českého znakového jazyka škola už požádala.

„Počkáme na závazné stanovisko akreditační komise. V případě kladného rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávacího programu škola požádá o jeho zápis do rejstříku. V tomto případě nebude mít Rada kraje problém vydat k tomuto zápisu souhlasné stanovisko,“

řekla radní pro školství Táňa Šormová. V novém vzdělávacím programu tlumočník českého znakového jazyka by se mělo vzdělávat 28 studentů a otevírat by se měl jednou za tři roky…

Celá zpráva dostupná na stránkách Královéhradeckého kraje zde.