Královéhradecký kraj podpořil školu pro tlumočníky do znakového jazyka

Místní kultura, 31. 3. 2015

Hradec Králové –  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje se včera už podruhé zabývalo tematikou zápisu nové vyšší odborné školy, která by měla za úkol vzdělávat tlumočníky českého znakového jazyka.

Zastupitelé odsouhlasili, že vznik nové školy podporují. Po kladném vyjádření akreditační komise nebude mít Rada kraje problém dát k zápisu nové VOŠ souhlasné stanovisko.

Nová vyšší odborná škola by měla vzniknout při současné krajské Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Hradci Králové, Štefánikově ulici. O akreditaci vzdělávacího programu „tlumočník českého znakového jazyka“ škola už požádala. „Počkáme na závazné stanovisko akreditační komise. V případě kladného rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávacího programu škola požádá o jeho zápis do rejstříku. V tomto případě nebude mít Rada kraje problém vydat k tomuto zápisu souhlasné stanovisko,“ řekla radní pro školství Táňa Šormová. V novém vzdělávacím programu tlumočník českého znakového jazyka by se mělo vzdělávat 28 studentů a otevírat by se měl jednou za tři roky…

Celý článek je dostupný na adrese: http://www.mistnikultura.cz/kralovehradecky-kraj-podporil-skolu-pro-tlumocniky-do-znakoveho-jazyka