Maturitní zkoušky – podzim 2016

Termín ústních maturitních zkoušek:

16. 9. 2016