Mezinárodní den neslyšících

Ve čtvrtek 22. září 2016 se v tělocvičně školy konala akce Mezinárodní den neslyšících. Sešli se tam všichni neslyšící žáci, nedoslýchaví, žáci s kochleárním implantátem a slyšící žáci z logopedické školy. Vychovatelé vybrali pět žáků, kteří byli kapitáni. Oni vybrali jednu barvu ruky. Potom byli žáci rozděleni do družstev podle barvy ruky kapitána. Nejprve jsme si povídali o kultuře neslyšících, poté proběhly různé soutěže. Po soutěži jsme vyhlásili výsledky. Vítězná družstva (1. – 3. místo) dostala sladkou odměnu. Družstva, která nebyla tak úspěšná, nemusela smutnit i oni dostali drobnou odměnu. Akce se všem moc líbila.