Mezinárodní den neslyšících

Ve čtvrtek 24. září 2015 se v tělocvičně školy pořádala akce k Mezinárodnímu dnu neslyšících. Sešli se tam neslyšící žáci, nedoslýchaví, žáci s kochleárním implantátem a slyšící žáci z logopedické školy. Vychovatelé vybrali pět žáků, kteří byli kapitány. Ti vybrali jednu barvu ruky. Vychovatelka dětem dala malý papír ve tvaru ruky obracený tak, aby neviděly jeho barvu. Poté děti samy podle barev našly svého kapitána.

Pak se posadily zpátky, aby dobře viděly na vychovatelky. Ty měly připravených pět okruhů s otázkami na téma, jaký je rozdíl mezi kulturou slyšící a neslyšící společnosti. Nejprve vychovatelka ukázala žákům dva obrázky (slyšící a neslyšící) a pak totéž znakovým jazykem. Žáci měli možnost naučit se vyjadřovat znakovým jazykem a pochopit i rozdíl mezi jazyky.

Pak začalo první téma – Pozdrav. Vychovatelka ukázala všem žákům, jak se zdraví slyšící a neslyšící lidé. Vysvětlila, že slyšící při pozdravu vidí rozdíl mezi „slušnosti či kamarádstvím“, ale neslyšící rukou od čela zdraví všechny osoby stejným způsobem. Pak se žáci naučili běžně používané pozdravy – ahoj, dobrý den, na shledanou…

Ilustrační foto, Internát

Druhé téma bylo – Dobrou chuť. Zatímco slyšící člověk přeje dobrou chuť slovně, neslyšící poklepává pěstí do stolu. Žáci po vychovatelce opakovali.

Ilustrační foto, Internát

Třetí téma – Potlesk, neslyšící lidé vyjadřují tak, že zvednou ruce nad hlavu a třepotají s nimi.

Ilustrační foto, Internát

Čtvrté téma bylo Volání – u neslyšících se zejména jedná o pravidla pro dotek a získávání pozornosti. Vychovatelka s vychovatelem pro názornost sehráli na toto téma „divadlo“ a žáci palcem nahoru či dolů určovali, co je správně. Vychovatelka jim ukázala všechny možnosti neslyšících, jak volat dotekem na tělo, a vysvětlila jim je.

Na poslední téma Komunikace, dva vychovatelé opět sehráli představení. Na závěr vysvětlili žákům, že pro správnou komunikaci neslyšících je nejdůležitější oční kontakt.

Ilustrační foto, Internát

Po naučné části následovaly soutěže. Každá skupina seděla samostatně. Při Kimově hře si žáci museli zapamatovat 20 obrázků a jejich přesné umístění v tabulce. Druhá soutěž byla stříhání velké a malé ruky. Na novinách byly obrysy ruky pro malé žáky a zbytek bez obrysů pro žáky velké. Třetí hra byla pověšení novinové ruky a nafukovaných balónků s malovanou rukou a čtvrtá hra sbírání rukavice a oblékání rukavic na ruku. Na konci soutěží všichni žáci zvedali ruce s rukavicí a třepotali s nimi.

Žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě, dostali za svůj výkon sladkou odměnu a ti, kteří nebyli tak úspěšní, ji dostali také. Tato akce byla velmi zajímavá a žákům se moc líbila.

Ilustrační foto, Internát