Mezinárodní projekty Spreadthesign

Gong, 7-9/2014

Střední škola pro neslyšící z Hradce Králové je zapojena do dvou mezinárodních projektů: Leonardo da Vinci Spreadthesign – Partnership a Leonardo da Vinci Spreadthesign – Network. V rámci projektu Partnership se vytváří rozsáhlý internetový slovník znaků jednotlivých národních znakových jazyků. Do projektu je zapojeno celkem 23 zemí. Týmy jsou složeny z neslyšících i slyšících odborníků. Každá země poskytne pro slovník 15000 znaků. Cílem projektu Network je šíření a propagace internetového slovníku mezi laickou i odbornou veřejnost. V rámci projektu Network bylo naplánováno několik setkání. První proběhlo v říjnu 2013 na Islandu a mimo jiné z něho vzešlo i nové modernější logo zobrazující pohyby ruky při artikulaci znaku ..SPREAD“.

časopis Gong, 7-9/2014; projekty partnership
V polovině května letošního roku proběhlo další pracovní setkání v Tallinu, hlavním městě Estonska. českou republiku zastupovali lva Rindová, Petr Vysuček, Tereza Neničková, Pavla Krkošková. Zúčastnila se i Farah Curry, tlumočnice českého znakového jazyka. Jednacím jazykem byla angličtina. Setkání probíhalo v Helenn school pro neslyšící a zúčastnilo se ho l zemí. Povinností každé země je připravit přednášky a akce, l<teré přiblíží poslání vznikajícího slovníku. český tým chystá pět přednášek na univerzitách v Praze. Ostravě, Brně, Olomouci a Hradci Králové. Internetový slovník Spreadthesign bude představen široké veřejnosti, na kurzech znakového jazyka a rodičům žáků naší školy. Petr Vysuček vystoupil v tamní televizi pro neslyšící. Další setkání proběhne v říjnu 2014 v Polsku. Slovník zdarma na: www.spreadthesign.com, existuje i jeho mobilní aplikace.